FOU

NL

Een danstheatervoorstelling met jongeren van het SKI 6de jaar woordkunst/drama.

Uitgangspunt is angst en hoe daarmee om te gaan. We leven in een tijd waarin de angst voor het onbekende gevoed wordt, zowel door de reguliere media als door het internet en sociale media. Is er nog wel plaats voor eigenzinnigheid, voor een gezonde dosis je m’enfoutisme? Veertien laatstejaars van het SKI zoeken naar een antwoord op scène.

CAST

Zazie Bakos, Steffi Blondeel, Maurits De Baets, Thibaut De Backer, Mélanie De Buysscher, Heleen De Mol, Maya Goethals, Michèle Grymonprez, Nicolett Luczo, Raya Mwanuka, Cheyenne Preys, Cato Ryckewaert, Sennah Saey, Ward Vandenberghe.

Regie/choreografie: Janni van Goor
Dramaturgisch advies: Wim Dewinne
Stage: Esther Schelfhout

MEDIA

© Michaël Vandenberghe