ABOUT ME

Janni van Goor woont en werkt in Gent. Als docent en choreograaf werkt ze al jarenlang samen met jongeren en kinderen aan voorstellingen die zich het best laten omschrijven als danstheater: fysieke performances, vaak zonder tekst, beeldend in scène gezet, en graag met een vleugje humor.

Ze vertrekt steeds vanuit de individuele mogelijkheden en uitstraling van de spelers, dansers, en performers waarmee ze werkt, activeert die via improvisaties tijdens het repetitieproces, om die vervolgens te bundelen in een collectieve energie op het podium. Daarbij zoekt ze steeds naar een organische manier van bewegen in een visueel uitgepuurde stijl en met een bewuste présence ‘in het moment’.

Janni van Goor lives and works in Ghent. Since many years she has been working with children and young adults, creating performances one can best describe as ‘dance theater’: physical performances, usually without words, staged with visual flair and a sense of humor.

She likes to start from the individual possibilities and expressivity of the players, dancers, performers she works with, to activate those capacities through improvisations during the process of rehearsal, and finally to join them in the collective energy on stage. She continuously searches for organic ways of moving, relevant stylizations and a corporeal presence ‘in the moment’.